Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is een nieuwe privacywet die op 25 mei ingaat. Alhoewel ingaat … de wet is al van toepassing, alleen wordt hij dan ook nageleefd door toezichthouders. Kortgezegd geeft de wet burgers binnen de Europese Unie meer controle over welke gegevens bedrijven van ze verzamelen. Ook heb je meer invloed op de verwerkingswijze van deze persoonlijke data. Vanwege de nieuwe regelgeving komen grote bedrijven als Microsoft binnenkort met nieuwe privacy-instellingen op de proppen.

 

Twee jaar geleden werd de AVG al door de Europese Unie bedacht, maar de nieuwbakken privacywet is nu pas echt van kracht. De reden voor deze vertraging is dat bedrijven hiermee voldoende tijd hebben gekregen om zich op de veranderingen voor te bereiden. De regelgeving is namelijk niet mals. Ieder bedrijf dat persoonlijke gegevens opslaat, krijgt ermee te maken. Het kan gaan om basale gegevens als e-mailadressen, woonadressen, telefoonnummers en ip-adressen. Voor bedrijven begint de tijd te dringen, want 25 mei dienen alle ondernemingen aan de eisen te voldoen. Zeker grote jongens met een uitgebreide online dienstverlening moeten op hun tellen passen. Niet voor niets komen giganten als Microsoft en Facebook met verbeterde privacy-beheers panelen waar gebruikers (binnenkort) toegang tot hebben. De introductie van de AVG betekent overigens het einde van de privacywet die al sinds 2001 in Nederland geldt. Namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Wereldwijde reikwijdte

Waar voorheen alle 28 lidstaten min of meer eigen privacywetten hanteerde, komt daar nu verandering in. De AVG beschermt alle burgers binnen de Europese Unie, zodat iedereen in dit geografische gebied dezelfde rechten heeft. Voor ondernemingen gelden er ten opzichte van de oude Wpb extra verplichtingen waar zij zich vanaf 25 mei aan moeten houden. Ook niet-Europese bedrijven met klanten uit één van de lidstaten dienen de nieuwe regelgeving te respecteren. De privacywet reikt dan ook veel verder dan Europa alleen. Een Amerikaanse webshop met Europese klanten krijgt bijvoorbeeld ook met de AVG te maken.

 

Versterkte privacy rechten

De AVG versterkt en verruimt de privacyrechten van burgers, waardoor zij over meer handvaten beschikken om hun persoonsgegevens te beschermen. Bedrijven moesten al aan strikte voorwaarden voldoen om privédata te verwerken, maar de nieuwe privacywet gaat nog een stapje verder. Zo weegt het in de AVG bijzonder zwaar in hoeverre ondernemingen kunnen aantonen dat een gebruiker of klant toestemming voor de verwerking van privédata heeft gegeven. Bovendien mag diegene op ieder moment de toestemming weer intrekken. Burgers hebben daarnaast het recht dat bedrijven alle opgeslagen persoonsgegevens direct verwijderen. Inclusief data die aan andere organisaties is doorgegeven.

 

Overstappen van aanbieder

Dankzij de AVG kun je naar verwachting allerlei accountgegevens tussen soorgelijke diensten overhevelen, bijvoorbeeld de afspeellijsten van Spotify.

De WVG geeft klanten of gebruikers de mogelijkheid om hun eigen gegevens van ondernemingen kosteloos te ontvangen. Dit gebeurt in een standaardformaat, zodat consumenten deze informatie direct kunnen gebruiken bij een concurrerende dienst. Denk bijvoorbeeld aan het switchen tussen twee sociale netwerken, telecomproviders of web mail aanbieders. Het zogeheten recht op data portabiliteit wordt interessanter wanneer je specifieke gegevens uit jouw account kunt opvragen. Denk bijvoorbeeld aan afspeellijsten en recente luistergegevens uit jouw Spotify-profiel. Je hoeft dan als nieuw lid van Tidal, Deezer of Apple Music geen nieuwe afspeellijsten aan te maken.

 

Handhaving

Bij iedere wet speelt handhaving logischerwijs een belangrijke rol. Ook dat is binnen de AVG vastgelegd, want privacy toezichthouders uit de verschillende lidstaten hebben meer mogelijkheden om overtreders aan te pakken. Zo kunnen deze waakhonden torenhoge boetes uitdelen, van maximaal twintig miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet. De Europese Commissie hoopt dat een strenge manier van handhaven een afschrikwekkend effect heeft, zodat bedrijven minder snel de regels overtreden.

 

Delen met derden

Wetteksten bevatten over het algemeen omslachtig taalgebruik en de AVG vormt hierop geen uitzondering. Veel bepalingen zijn voor doorsnee gebruikers onzichtbaar, zoals de uitgebreide informatie- en documentatieplicht voor bedrijven. Om toch de concrete gevolgen voor je inzichtelijk te maken, sommen we hierna wat duidelijke voorbeelden op waar reuzen als Microsoft en facebook mee te maken krijgen.

Een belangrijke maatregel is dat bedrijven burgers gedetailleerder informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals het doorgeven van privédata aan andere bedrijven. Zo mag WhatsApp bijvoorbeeld niet stiekem persoonsgegevens doorsluizen naar Facebook en vice versa. Gebruikers moeten hiervan een duidelijke melding te zien krijgen en voor het delen van persoonsgegevens nadrukkelijk toestemming geven.

 

Bron: Computer totaal 12 mei 2018

Voice over IP

VOIP 

KPN heeft aangegeven te stoppen met enkelvoudige of meervoudige ISDN aanbiedingen op 1 september 2019

Raadzaam is om tijdig over te stappen op een voice over IP oplossing 

*binnenkort meer hierover vanuit Pi-ict*